Regulamin

Dojo

Krótko

O Nas

Oto zbiór zasad których przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich ćwiczących.

W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest zgoda i podpis rodzica na formularzu zgłoszeniowym. Podpisem tym rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach Aikido organizowanych przez Ryuujin Dojo. Uczestnik ma obowiązek wykonywać badania lekarskie i przedstawić instruktorowi zaświadczenie o którym mowa w punkcie 1, na początku sezonu. W przypadku zmiany stanu zdrowia lub wystąpieniu niepokojących objawów konieczne jest przerwanie treningu i poinformowanie o tym instruktora. O problemach zdrowotnych i wszystkich niepokojących objawach uczestnik ma obowiązek zawiadomić instruktora przed treningiem, lub w czasie treningu, jeżeli objawy te pojawiły się dopiero wtedy. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Cenne przedmioty prosimy pozostawiać w domu, można też zabrać je na salę lub przekazać na czas treningu w depozyt instruktorowi. Wchodząc do Dojo uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz etykiety. Obowiązuje: zmiana obuwia oraz zakaz picia i jedzenia na sali. Wszelkie wątpliwości i zapytania prosimy kierować bezpośrednio do instruktora. Oplata miesięczna za zajęcia jest pobierana z góry na pierwszych zajęciach w miesiącu i jest stała, bez względu na ilość zajęć w jakich bierze się udział w danym miesiącu. Osoba która łamie którykolwiek z punktów regulaminu zostanie wyproszona z zajęć.


Zalecenia Dotyczące Treningu:
Należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora – w przypadku nie zastosowania tej zasady, prowadzący nie bierze odpowiedzialności za powstałe kontuzje i urazy. Technik Aikido oraz ćwiczeń mogących spowodować kontuzję nie wykonujemy podczas nieobecności instruktora. Ćwicząc z partnerem należy dostosować sposób swojej reakcji (szybkość i siłę) do jego poziomu, aby nie spowodować urazu lub kontuzji. Rzuty i przewroty ze względów bezpieczeństwa wykonujemy zawsze w kierunku na zewnątrz, a nie do środka maty, upewniając się czy partner ma miejsce na przewrót. Nie wykonuj ćwiczeń, które w danej sytuacji wydają się być dla Ciebie zbyt trudne lub niebezpieczne. Zwróć się wtedy o pomoc do instruktora.
Podsumowując:
Na treningu od ćwiczącej osoby wymagana jest maksymalna uwaga, rozsądek i ostrożność. Mamy na uwadze oprócz indywidualnego rozwoju, także bezpieczeństwo: swoje oraz partnera.

Wszystko co umysł
jest w stanie pojąć,
może osiągnąć