Wymagania

Egzaminacyjne

Wymagania

Na stopnie KYU

Wymagania egzaminacyjne zgodne z wymmogami Polskiego Stowarzyszenia Aikido AIKIKAI-POLSKA Egzaminy przeprowadzane są pod kerownictwem Sensei Piotra Borowskiego 6 DAN AIKIDO AIKIKAI, oraz Sensei Andrzeja Ciewiertni 4 DAN AIKIDO AIKIKAI.


6 KYU

Minimum 4 miesiące od daty przyjęcia do sekcji i min. 1 Staż lokalny


ASHI SABAKI


AYUMI ASHI / IRIMI ASHI
TSUGI ASHI
OKURI ASHI
TENKAI ASHI
TENKAN ASHI
KAITEN ASHI
IRIMI TENKAN

UKEMI
SHIKKO

Tachi waza:


KATATE DORI AIHANMI:


IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)

Suwari Waza:
RYOTE DORI:


KOKYU HO


5 KYU

Minimum 5 miesięcy od daty otrzymania 6 kyu i min. 1 Staż lokalny


Tachi waza:


SHOMEN UCHI:
IKKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)

KATATE DORI GYAKU HANMI:


SHIHO NAGE (OMOTE, URA)


4 KYU

Minimum 6 miesięcy od daty otrzymania 5 kyu i min. 2 Staże lokalne


Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

NIKYO (OMOTE, URA)

KATA DORI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)

YOKOMEN UCHI:


SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

3 KYU

Minimum 8 miesięcy od daty otrzymania 4 kyu i min. 3 Staże lokalne


Tachi Waza:


SHOMEN UCHI:


SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI

RYOTE DORI:


SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
TENCHI NAGE

CHUDAN TSUKI:


IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI

2 KYU

Minimum 10 miesięcy od daty otrzymania 3 kyu i min. 3 Staże lokalne


Tachi Waza:


KATA DORI:


SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

KATATE DORI GYAKU HANMI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI
KAITEN NAGE
TENCHI NAGE
KOKYU NAGE

Suwari Waza:


SHOMEN UCHI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

KATA DORI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

Hanmi Handachi Waza:


KATATE DORI GYAKU HANMI:


SHIHO NAGE

1 KYU

Minimum 10 miesięcy od daty otrzymania 2 kyu i min. 1 Staż z Shihanem


Tachi Waza


SHOMEN UCHI:


KAITEN NAGE

YOKOMEN UCH:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
GOKYO

KATATE DORI GYAKU HANMI:


KOKYU HO

CHUDAN TSUKI:


KAITEN NAGE

KATA DORI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

RYOTE DORI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE

MOROTE DORI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE

Suwari Waza:


YOKOMEN UCHI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

Hanmi Handachi Waza


RYOTE DORI:


SHIHO NAGE

Ushiro Waza


RYOTE DORI:


IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

Wszystko co umysł
jest w stanie pojąć,
może osiągnąć